Một số thuật ngữ trong tập thể hình nâng cao

Rest Pause Training

 

Tập rest pause là cách tập chia một hiệp lớn thành các hiệp nhỏ, có nghỉ giữa các hiệp. Không giống cluster sets, rest pause khuyến khích bạn thực hiện số lần lặp đến mức tối đa bạn có thể thực hiện trước khi nghỉ. Thêm vào đó, giai đoạn nghỉ trong rest pause thường rất ngắn, thường không nhiều hơn 15-30 giây. Tập Doggcrapp, một hệ thống xây dựng cơ bắp hiệu quả và phổ biến, dựa trên hầu hết trên các hiệp rest pause.

 

Đây là vài ví dụ của rest pause:

 

– Rest Pause kiểu Doggcrapp: Bạn thực hiện tổng số 3 hiệp nhỏ. Thực hiện nhiều lần tới mức có thể cho một bài tập, sau đó khoảng 10-15 hơi thở sâu. Sau kỳ nghỉ ngắn này, thực hiện lại càng nhiều lần tới mức có thể, lặp lại mẫu này lần thứ ba.

 

Các hiệp Rest Pause mở rộng: Trong khi tập Doggcrapp liên quan đến 3 hiệp nhỏ, tập rest pause có thể được cấu trúc từ 4-7 mini-sets (hoặc hơn nếu bạn nghiêm túc).

 

Nên nhớ, mệt mỏi dồn lại sẽ khiến khó thực hiện nhiều lần sau 3 hiệp nhỏ. Lời khuyên là nếu bạn thực hiện trên 3 hiệp nhỏ liên tục, bạn nên nghĩ tới việc kéo dài thời gian nghỉ.

 

Pre – Exhaustion

 

Pre-exhaustion bao gồm một bài tập khu biệt (isolation) sau đó tới bài tập phức hợp (compound) trên cùng nhóm cơ. Mục tiêu của pre-exhaution cho phép bài tập khu biệt làm mệt mỏi cơ trước, vì vậy khi bạn thực hiện bài phức hợp (compound), nhóm cơ đó sẽ phải hoạt động nặng hơn. Kết hợp pre-exhaustion với superset là thông thường nhưng không cần thiết.

 

Đây là một vài ví dụ của pre-exhaustion cho vài nhóm cơ chính:

– Đùi trước – Leg extensions (khu biệt) theo sau bởi squats (phức hợp)

– Đùi sau – Leg curls (khu biệt) theo sau bởi Romanian deadlifts (phức hợp)

– Ngực – Dumbbell flyes (khu biệt) theo sau bởi bench press (phức hợp)

– Vai – Side lateral raise (khu biệt) theo sau bởi military press (phức hợp)

– Lưng – Straight arm lat pull down (khu biệt) theo sau bởi pull ups (phức hợp)

– Bắp tay sau – Skullcrushers (khu biệt) theo sau bởi close grip bench press (phức hợp)

 

Negative Reps

 

Negative Reps hay Negative training sử dụng khía cạnh chậm, khống chế, và ly tâm để kích thích tăng trưởng cơ bắp, hoặc rèn luyện sức chịu đựng của hệ thần kinh trung ương.. Phần ly tâm của Negative Reps đưa tạ trở lại vị trí ban đầu, nhưng không để chuẩn bị cho lần khác. Ví dụ của negative training là:

 

  • Bench Press Negatives: Hạ tạ xuống từ từ hạ tạ xuống ngực. Người giúp sẽ giúp bạn nâng tạ lên, và có thể thực hiện thêm vài negatives.
  • Barbell Curl Negatives: Khi tạ đôi gần ngực và cơ nhị đầu ở vị trí co, từ từ hạ tạ cho tới khi cánh tay duỗi hoàn toàn

Negatives có thể được sử dụng như kỹ thuật riêng rẽ, bên cạnh một hiệp, hoặc cuổi một hiệp sau khi người tập đã gần tới ngưỡng thất bại.

 

Trisets

 

1 hiệp triset gồm 3 bài tập thể hình liên tiếp không nghỉ. Nó hoạt động giống như superset, nhưng mà có thêm 1 bài tập. Hầu hết các trisets nhắm vào một nhóm cơ, và có thể được cấu trúc bằng vài cách:

 

  • Phức hợp, Phức hợp, Khu biệt Triset: Đây là một dạng post-exhaustion. Sau 2 bài tập compound (phức hợp), bạn chuyển tới một bài tập khu biệt nhẹ hơn để kết thúc nhóm cơ.
  • Phức hợp, Phức hợp, Phức hợp Triset: 1 hiệp triset với 3 bài phức hợp có thể là một biến phân khó nhất. Cơ thể bạn sẽ thấy rất mệt sau 2 bài phức hợp mệt mỏi, và bạn sẽ thấy đau.
  • Khu biệt, Phức hợp, Phức hợp Triset: Triset này là một biến phân của pre-exhaustion. Bạn đặt mục tiêu và làm yếu nhóm cơ chính với bài tập khu biệt, và sau khi đã được đánh thuế, bạn tấn công nó bằng 2 bài phức hợp.
  • Khu biệt, Phức hợp, Khu biệt Triset: Triset là kết hợp của pre-exhaustion và post-exhaustion.
  • Phức hợp, Khu biệt, Phức hợp Triset: Có thể nói là phần khu biệt trong triset này có tác dụng như post-exhaustion và pre-exhaustion cho bài phức hợp cuối cùng. Bài khu biệt giữa cho phép bạn giảm tạ nặng khi tiếp tục tấn công vào cơ.
  • Khu biệt, Khu biệt, Khu biệt: Bài triset này có tác dụng cho các nhóm cơ nhỏ như bắp chân, bắp tay trước and bắp tay sau. Dạng triset cũng có thể được sử dụng để làm bài kết thúc cho các nhóm cơ lớn.

 

Post-Exhaustion

 

Post-Exhaustion là một biến tấu của superset. Với post-exhaustion, bạn thực hiện liên tục 2 bài tập thể hình cho một nhóm cơ – trước tiên là bài phức hợp, sau đó là bài khu biệt – chỉ nghỉ ít giữa các hiệp. Mục tiêu của post-exhaustion là làm suy yếu nhóm cơ chính với tạ nặng, sau đó làm mệt nó với một bài tập khu biệt.

 

Đây là một vài ví dụ post-exhaustion hữu hiệu:

– Ngực (Chest) – Bench press theo sau bởi dumbbell flyes

– Lưng (Back) – Barbell rows theo sau bởi straight arm lat pulldowns

– Vai (Shoulder) – Military press theo sau bởi side dumbbell laterals

– Cơ đùi trước (Quad) – Squats theo sau bởi leg extensions

– Cơ đùi sau (Hamstring) – Romanian deadlifts theo sau bởi leg curls

– Cơ tay sau (Tricep) – Close grip bench press theo sau bởi tricep push down

 

Drop Sets

 

Một dropset cũng giống như một superset, thực hiện nhiều hiệp con liên tục không nghỉ. Với drop set bạn sử dụng một bài tập thể hình duy nhất. Sau khi bạn không thể nâng tiếp ở một mức tạ (hoặc mệt mỏi), bạn lập tức hạ mức tạ và thực hiện nhiều lần hơn. Một dropset thường gồm tổng số 3-4 hiệp.Drop sets có tác dụng tốt với các bài tập dumbbell hoặc các bài tập máy, nhưng cũng hoạt động tốt với các bài barbell nếu bạn có người đỡ, hoặc sắp xếp tạ sao cho tháo lắp dễ dàng.

 

Đây là một ví dụ của drop sets:

 

Dumbbell Curl Drop Set: Thực hiện một hiệp dumbbell curls nặng với càng nhiều lần càng tốt. Không nghỉ, đặt những tạ đôi này xuống và dùng tạ đôi nhẹ hơn. Bắt đầu một hiệp curl sau đó thực hiện nhiều lần tới mức có thể. Không nghỉ, đặt tạ đôi này xuống và thực hiện với một cặp tạ đôi nhẹ khác. Thực hiện hiệp curl thứ 3. Tới điểm này, bạn có thể ngưng drop set, hoặc tiếp tục hiệp thứ 4 của bài curl nhẹ hơn.

 

Rep Tempo

 

Rep tempo là là một định nghĩa trong thể hình nâng cao với một chuỗi 3 con số. Các con số sau là các ví dụ rep tempo có thể xuất hiện trong một buổi tập thế nào:

  • 3-2-3
  • 5-3-2
  • 3-0-6

 

Ba con số này là thời gian theo giây:

  1. Con số đầu tiên là thời gian thực hiện phần concentric (làm ngắn cơ).
  2. Con số thứ 2 là thời gian giữ tạ ở trạng thái co tay.
  3. Con số cuối là thời gian quay trở lại vị trí ban đầu trước khi bắt đầu lần khác.

 

Đây chính là phần eccentric (làm dài cơ). Hãy cùng nhìn tới 2 ví dụ:

  • Bench Press: Trong ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng 2-1-4 rep tempo. Sau khi nhấc tạ khỏi giá, bạn cần 4 giây để hạ tạ xuống ngực. Từ điểm này, bạn cần 2 giây để thực hiện phần kế, và khi hoàn thành, giữ tạ một giây trước khi hạ xuống (mất 4 giây) lần nữa.
  • Barbell Rows: Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng 2-0-6 rep tempo. Không giống bench press, barbell row không bắt đầu với hạ tạ xuống. Vì bài tập này bắt đầu từ mặt đất, bạn lập tức thực hiện. Mất 2 giây để kéo thanh ngang về phía bụng. Con số giữa là 0, do đó bạn không giữ tạ. Đưa tạ xuống mặt đất trong 6 giây, sau đó bắt đầu lần hai.

Rep tempo cho được khuyên dùng cho Deadlift, nó có thể giúp gia tăng áp lực tới lưng dưới.

 

Superset

 

Superset là một bài thể hình nâng cao quen thuộc với 1 hiệp gồm 2 bài tập liên tục. Một bài superset có thể kết hợp bài tập khu biệt với bài phức hợp cho cùng một nhóm cơ, 2 bài tập phức hợp cho cùng một nhóm cơ, 2 bài tập đối lập nhóm cơ. Ví dụ của các bài tập đối lập nhóm cơ bao gồm lưng và ngực, đùi trước và đùi sau, bụng và lưng dưới.

 

  • Ngực – Khu Biệt rồi đến Phức Hợp: Thực hiện 1 hiệp dumbbell flyes, và không nghỉ, thực hiện 1 hiệp bench presses
  • Ngực – Phức Hợp rồi đến Phức Hợp: Thực hiện 1 hiệp bench presses, và không nghỉ, thực hiện 1 hiệp dips or incline dumbbell bench presses
  • Ngực – Phức Hợp rồi đến Khu Biệt: Thực hiện 1 hiệp bench presses, và không nghỉ, thực hiện 1 hiệp dumbbell flyes
  • Ngực và lưng – Antagonistic Superset: Thực hiện 1 hiệp bench presses, và không nghỉ, thực hiện 1 hiệp barbell rows

 

Burn Sets

 

1 hiệp burn hay đốt là 1 bài tập thể hình duy nhất được thực hiện với phạm vi số lần cao, thường là 20-30 lần hoặc hơn. Một bài tập đốt thường được sử dụng để kết thúc, và được sử dụng để bơm cơ, cạn kiệt nguồn glycogen cơ và xây dựng sức bền.

 

Trong khi không được coi là một kỹ thuật xây dựng cơ bắp hữu hiệu khi tập riêng, các hiệp đốt có tác dụng tốt khi kết hợp với một số hệ thống hypertrophy (to cơ) cơ bản. Có hai dạng hiệp đốt bao gồm hiệp đốt cơ bản và mở rộng:

 

  • Hiệp cơ bản: Bạn thực hiện nhiều lần tới mức có thể trong một hiệp và ngưng lại khi cơ tới ngưỡng thất bại hoặc hoàn toàn kiệt sức.
  • Hiệp mở rộng: Bài này mở rộng hiệp cơ bản. Bạn thực hiện nhiều lần tới mức có thể và khi bạn tiến tới ngưỡng cơ thất bại, nghỉ trong giai đoạn ngắn (thường là 3 hơi thở sâu), sau đó thực hiện tiếp.

Luân phiên tập, nghỉ cho tới khi đạt số lần mục tiêu, thường là khoảng 30-40 lần.

 

Giant Sets

 

Một hiệp giant set là chuỗi 4 bài tập thể hình liền nhau không nghỉ giữa các hiệp. Giant set thường được sử dụng để nhắm vào một nhóm cơ chính. Tuy nhiên, nó cũng có thể kết cấu theo phong cách tương phản, luân phiên thay đổi 2 nhóm cơ. Bởi vì số lần bài tập liên quan, một giant set có thể kết hợp khu biệt và phức hợp theo nhiều cách.

 

Đây là một vài ví dụ giant set:

  • Giant Set Ngực: Bench press, pec dec, chest dips và incline dumbbell flyes.
  • Giant Set Ngực và lưng Đối ngược: Bench press, barbell rows, incline dumbbell bench press, pull ups.

 

Một cluster set là một hiệp bao gồm 1 nhóm lớn các bài tập thể hình (thường là 5-10 bài) thực hiện cùng số lần và sử dụng cùng một mức tạ. Cluster set thường được thiết kế với thời gian nghỉ cụ thể giữa các hiệp.

 

Slow Negatives

 

Tương tự như negative, nhưng slow negatives được kết hợp vào trong một hiệp. Trong 1 hiệp slow negatives, bạn thực hiện một lần ở tốc độ bình thường, và một lần slow negative. Slow negative này thường được thực hiện trong 4-6 giây.

 

Đây là ví dụ sử dụng slow negatives:

  • Bench Press với Slow Negatives: Thực hiện 1 lần (đẩy tạ ra khỏi ngực) và từ từ hạ tạ trở lại ngực trong giai đoạn 4-6 giây. Tiếp tục như thế cho tới khi bạn thấy bạn không thể thực hiện được thêm lần.
  • Seated Cable Rows với Slow Negatives: Thực hiện 1 lần, kéo tay cáp về phía thân, từ từ cho phép cáp quay trở lại vị trí ban đầu 4-6 giây. Tiếp tục như thế cho đến khi bạn không thể thực hiện thêm.

 

Forced Reps

 

Một forced rep nằm ở cuối 1 hiệp, khi tiến tới ngưỡng cơ thất bại (điểm mà bạn không thể thực hiện một lần nào nữa), và cần trợ giúp của người hỗ trợ.Đơn giản mà nói – bạn thực hiện nhiều lần tới mức có thể, và người trợ giúp sẽ giúp bạn hoàn thành thêm lần nữa.

 

Một ví dụ của forced reps:

 

Bench Press liên quan đến Forced Reps – Bạn có thể dễ dàng thực hiện 8 lần, nhưng thất bại lần thứ 9, tạ ở khoảng giữa ngực. Tại thời điểm này, người bạn tập cung cấp trợ giúp (ít tới mức có thể) để giúp bạn hoàn thành.

 

Partial Reps

 

Partial reps, thường là một nửa, một phần tư, có thể thực hiện một trong hai cách.Partial Reps với Pins – Thanh tạ đặt khoảng giữa trên giá (thường là ở giá tập, với các bài tập như squats và bench press). Người tập nhấc tạ từ vị trí đó.

 

Partial Reps từ Co rút – Với các bài tập như squats và bench press, người tập đưa tạ khỏi giá tập như bình thường, nhưng chỉ thực hiện 1 nửa hoặc 1/4. Có vài lựa chọn gần với partial rep trong vương quốc của powerlifting. Trong squats, một hộp được đặt đằng sau người nâng tạ, và anh ta tiến hành squat xuống và ngồi trên hộp, rồi sau đó thực hiện tiếp.

 

Kết luận của Protein Center về các kỹ thuật tập thể hình nâng cao

 

Trong chế độ xây dựng cơ bắp và sức mạnh và luôn luôn phải nâng cao kĩ thuật cá nhân của bản thân lên tầm cao liên tục. Với những người mới tập khi áp dụng đúng kĩ thuật với các bài tập đơn giản cũng có thể tăng cơ rất nhanh.

 

Với các Gymer trong năm đầu làm quen với tập thể hình thì kích thước cơ bắp kèm thần kinh trung ương, cơ nhỏ, dây chằng……cũng được rèn luyện cùng. Nên với các bạn mới đừng quá vội vàng tập các bài thể hình nâng cao phức tạp, dễ dẫn tới chấn thương vì chưa đủ kinh nghiệm tập luyện.

 

Nhiều người mới tập Gym thường bỏ qua việc xây dựng cơ bắp bằng cách nâng tạ nặng hơn và thay vào đó là sử dụng kĩ thuật thể hình nâng cao khó. Điều đó có thể khiến họ trông rất chuyên nghiệp, tuy nhiên, đối với người mới ở giai đoạn trung cấp thì không có kĩ thuật thể hình nâng cao nào hiệu quả để xây dựng cơ bắp bằng cách tăng thêm trọng lượng tạ. Do vậy nếu muốn tăng sức mạnh hãy tăng trọng lượng tạ lên.

 

Một khi bạn đã có thể nâng được một lượng tạ đáng kể thì hãy bắt đầu thử nghiệm các kĩ thuật thể hình nâng cao. Tốt nhất là thử từng cái và tập luyện thuần thục rồi mới qua kĩ thuật khác. Đừng tỏ vẻ “nguy hiểm” mà thử nhiều cái cùng lúc.

 

Xây dựng cơ bắp là 1 quá trình phát triển lâu dài. Tập luyện dần dần để hiểu rõ cơ thể của mình và có những thay đổi nhỏ trong kĩ thuật để phù hợp với bản thân mình. Đừng thêm quá nhiều kĩ thuật cùng lúc sẽ khiến bạn khó phân biệt sai đúng chỗ nào. Nên tập luyện các kĩ thuật mới 1 cách thông minh đi kèm với tăng trọng lượng tạ để đạt kết quả cao hơn mỗi ngày.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Bản quyền Protein Center
Đổi thưởng
Zalo